Phong thủy

Phong thủy là tổng hợp của hàng loạt yếu tố để đánh giá một kết quả cuối cùng. Ví dụ như địa hình và địa vật xung quanh ngôi nhà ảnh hưởng đến sự thịnh vượng hay tai họa. Hướng gió, dòng nước, hình thức, cách sắp đặt các đồ vật trong nhà, mồ mả là những yếu tố tác động trực tiếp hoặc gián tiếp với thời vận con người.