Cuộc sống

“Cuộc sống không phải là cuộc chiến cạnh tranh với những người khác, mà là cuộc chạy đua trường kỳ với chính bản thân mình.”
― Haemin Sunim, The Things You Can See Only When You Slo