Đồ họa

Đồ họa được định nghĩa là các hình ảnh hoặc các thiết kế trực quan trên một số bề mặt ví dụ như giấy, tường, đá, các tấm poster hoặc các mặt báo. Trong thời buổi hiện đại ngày nay chúng ta có thể bắt gặp các “đồ họa” ngay trên các thiết kế sản xuất, trong các thiết kế chữ cũng như trong các phần mềm giải trí và làm việc. Hình ảnh hiện nay được sáng tạo chủ yếu trên máy vi tính nên được gọi là đồ họa máy tính.