Kiến thức

Lênin đã khuyên nhủ rằng: “Học, học nữa, học mãi”. Cuộc đời của mỗi chúng ta là hành trình học hỏi không ngừng nghỉ. Chỉ có học hỏi thêm những kiến thức mới giúp cho ta mở mang vốn hiểu biết, đặc biệt là trong thợi đại phát triển của khoa học – công nghệ. Từ đó trở thành một người có trình độ chuyên môn cao, sẽ có được nhiều cơ hội để mở rộng hơn về công việc