Quản trị

Quản trị doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và thành công của một tổ chức kinh doanh. Nó tạo ra sự phối hợp, tương tác và tập trung tài nguyên để đạt được mục tiêu, tối ưu hóa hiệu suất và tạo ra lợi nhuận bền vững.